Contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 januari 2020 is afgesproken dat vanaf 2020 het clubdeel jaarlijks hetzelfde wordt geïndexeerd als het bondsdeel. De verhoging voor 2024 is 7,5%.

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar. De volledige contributie dient uiterlijk 15 april voldaan te zijn, tenzij je kiest voor automatische incasso in 4 termijnen zoals beschreven in het contributiereglement. Het incassoformulier is hieronder te downloaden.


Contributie KNBSB 2024 Incl. verzekering, excl. Sportlink
Vanaf 2024 Separaat (maar verplicht) Sportlink kostenTotaal kosten per lid KNBSB 2024Clubcontributie
Totaal KNBSB + clubcontributie
Vanaf 18 jaar€ 77,10
€ 1,20
€ 78,30
€ 123,61
€ 201,91
10 t/m 17 jaar€ 33,10
€ 1,20
€ 34,30
€ 123,61
€ 157,91
t/m 9 jaar€ 19,25
€ 1,20
€ 20,45€ 74,24
€ 94,69
Dubbellid€ 12,40
€ 1,20
€ 13,60
Recreanten € 39,65
€ 1,20
€ 40,85
€ 97,69
€ 138,54
Niet-spelend bondslid€ 19,25
€ 1,20
€ 20,45
B4€ 39,65
€ 1,20
€ 40,85
€ 109,15
€ 150,00