Vertrouwenscontactpersoon

Honkbal en softbalclub “De Sittard Condors”, is een club waar mensen elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten.
De Condors streven naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren.
Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving.
Binnen de club wordt er van alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en seksuele intimidatie te voorkomen.

Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken / bespreekbaar maken.
Het liefst tegen diegene die dergelijk ongewenst gedrag vertoond. Helpt dat niet of durf je dat niet? Vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de club.
De Sittard Condors heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, waar je terecht kunt met je verhaal en vragen omtrent ongewenst gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon van H.S.C. De Sittard Condors

Mijn naam is Ria Brouns, ik ben sinds 2019 vertrouwenscontactpersoon bij H.S.C. De Sittard Condors. Ik heb twee zoons die bij de Condors hebben gespeeld en ken de vereniging al 25 jaar.
Zelf heb ik in de activiteitencommissie gezeten in het verleden en draag de Condors een warm hart toe.
Wat houdt dit in? Als je een probleem hebt, dat je niet kunt of wilt bespreken met iemand van de (bege)leiding of het bestuur, dan kan je met mij contact opnemen.

pf-contact-persoon (Custom).jpeg

Het probleem kan over pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten gaan, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwarszit en waarvan je het moeilijk vindt om het te bespreken.

Ook je ouders kunnen contact met mij opnemen. Een vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor de jeugdleden, maar ook voor de volwassen leden, vrijwilligers, coaches, assisent-coaches en het bestuur.
Iedereen kan dus contact opnemen met mij.

Schroom niet om mij te benaderen, ik ben geen hulpverlener, maar ik kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.

Hoe kun je mij bereiken?

Stuur een berichtje naar mij via; ria.vandervliet@gmail.com, of neem telefonisch contact met mij op via; 0629033000 als je iets kwijt wilt of ergens mee zit.
Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op en maak verdere afspraken met je.