Vertrouwenscontact persoon

Honkbal en softbalclub “De Sittard Condors”, is een club waar mensen elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten.
De Condors streven naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren.
Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving.
Binnen de club wordt er van alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en seksuele intimidatie te voorkomen.

Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken / bespreekbaar maken.
Het liefst tegen diegene die dergelijk ongewenst gedrag vertoond. Helpt dat niet of durf je dat niet? Vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de club.
De Sittard Condors heeft daarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, waar je terecht kunt met je verhaal en vragen omtrent ongewenst gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon van H.S.C. De Sittard Condors

Hoe kun je mij bereiken?

email: vertrouwenspersoon@sittardcondors.nl